Krajinná studie

 

V létě 2016 proběhlo v katastru Ostrovánek krajinné mapování, které mělo za cíl podchytit a navrhnout rozvoj cenných částí krajiny. Proběhlo setkání s prezentací výsledků studie části krajiny mikroregionu Babí Lom a jejích potenciálů. Předložené koncepty dalšího zacházení s krajinou Ostrovánek i části mikroregionu byly předmětem veřejné diskuse, jejímž výsledkem bude naplánování konkrétních zásahů v krajině ve Vašem blízkém okolí.

Jan Albert Šturma, geobotanik