Úřední deska

09.08.2017 - 09.08.2020 ROZPOČTOVÉ DOKUMENTY Mikroregionu BABÍ LOM
10.01.2018 - 31.03.2019 rozpočtové opatření č.5
12.03.2018 - 31.03.2019 Rozpočet obce na rok 2018
12.03.2018 - 31.03.2019 Výroční zpráva obce za rok 2017
10.05.2018 - 30.06.2019 závěrečný účet obce za rok 2017
26.06.2018 - 30.06.2019 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020
11.07.2018 - 30.06.2019 rozpočtové opatření č. 1/2018
01.10.2018 - 01.10.2021 Smlova o poskytnutí účelové dotace
10.10.2018 - 30.04.2019 rozpočtové opatření č.2/2018
24.10.2018 - 31.10.2021 GDPR
31.10.2018 - 31.12.2019 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
02.01.2019 - 31.03.2019 Rozpočtové opatření č.3/2018
02.01.2019 - 31.03.2019 Rozpočtové provizorium na rok 2019
03.01.2019 - 31.03.2019 Aktualizace geografických dat
04.01.2019 - 31.03.2019 Informace finančního úřadu
09.01.2019 - 21.02.2019 Dražební vyhláška
01.01.2019 - 31.12.2019 Dotace získané v roce 2018
16.01.2019 - 18.02.2019 Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
11.02.2019 - 20.02.2019 3.zasedání zastupitelstva obce