Zastupitelstvo obce

Starostka: Květoslava Svršková

Místostarostka: Marie Závodská

Předseda kontrolního výboru: Radek Dlouhý

Předseda finančního výboru: Ing. Blanka Jedovnická

Předseda kulturní komise: Zdeňka Gardášová

ZO