Dotace získaná v roce 2021 z rozpočtu JMK - Vodní tůně Ostrovánky

23.05.2022 - 23.05.2027

Dotace spolufinancována Jihomoravským krajem

Dotační program: PODPORA BOJE PROTI SUCHU, ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ A NÁSLEDNÁ PÉČE O ZELEŇ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2021

Projekt: "Vodní tůně Ostrovánky"

Poskytnutá dotace ve výši 100.000,- Kč na základě smlouvy č. JMK071375/21/ORR

 

Publicita - PD