Dotace získané v roce 2020 (publicita)

21.01.2021 - 21.01.2025

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, dotačního programu:

„Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2020“,

název akce: „Prodejna se smíšeným zbožím v obci Ostrovánky“