Dotace získané v roce 2021 (publicita)

24.01.2022 - 24.01.2027

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, dotačního programu:

„Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2021“,

název akce: „Prodejna se smíšeným zbožím v obci Ostrovánky“