Knihy o obci

Publikaci „Z minulosti Ostrovánek. Třetí přepracované a doplněné vydání (první vydání elektronické)“ 

vydanou dne 18. prosince 2016 si můžete stáhnout kliknutím na odkaz

 
pro Windows nebo Android (Google Play)