Koronavirus-důležité kontakty

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - 773 768 994

Speciální linka Jihomoravského kraje - 800 129 921