Kroužek Zábavná angličtina - 2014/2015

Jazyková škola Let´s speak Kyjov (lektor ing. Romana Kožuská) pořádá ve školním roce 2014/2015 kurzy anglického jazyka pro děti. Lekce probíhají na KD v Ostrovánkách.

Kroužek Zábavná angličtina (pro děti od 4 do 10 let) je pro tento školní rok již zcela zaplněn!

Od září 2015 znovu otevíráme tento minikurz pro děti + kurzy anglického jazyka pro DOSPĚLÉ. Nabídneme Vám angličtinu všech úrovní (tj. pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé). Lekce budou probíhat na KD v Ostrovánkách. Více informací a přihlášky do kurzů budou k dispozici od srpna 2015 na obecním úřadě nebo již nyní na tel. čísle 775 293 116.

Kroužek Zábavná angličtina
Kroužek Zábavná angličtina
Kroužek Zábavná angličtina
Kroužek Zábavná angličtina
Kroužek Zábavná angličtina