Místní knihovna oznamuje

Místní knihovna oznamuje čtenářům

změnu výpůjční doby a to 

STŘEDA 15.30 - 16.30 h.