Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

16.01.2019 - 18.02.2019