Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání Návrhu Změny č.2 ÚP Ostrovánky

19.12.2018 - 07.02.2019