Poplatky na rok 2022

Poplatky na rok 2022 se vybírají v kanceláři OÚ
od 17. 1. 2022:

- za odpady 550 Kč / osoba

- za stočné 150 Kč / osoba

- za psa 50 Kč a za každého dalšího psa 75 Kč.

Občané mají možnost uhradit poplatky také bezhotovostní platbou na účet obce: 1442337369/0800

Jako variabilní symbol uveďte číslo domu.

Známky na popelnice si po uhrazení vyzvedněte v kanceláři OÚ.