Poplatky na rok 2023

Poplatky za svoz odpadu, psa a stočné se budou vybírat v kanceláři obecního úřadu od pondělí 23. ledna 2023. Mimořádně se budou vybírat i v průběhu voleb, tj 13. a 14. ledna 2023.

Poplatky lze zaplatit i na účet obce - č. účtu 1442337369/0800, variabilní symbol č. domu.

Poplatek za odvoz odpadů činí 550,- Kč/občan/rok nebo 550,- Kč za nemovitost

Poplatek za psa činí 50,- Kč, za každého dalšího psa 75,- Kč

Poplatek za stočné činí 150,- Kč/občan/rok nebo 150,- Kč za nemovitost

www.ostrovanky.cz

Ostrovánky 1
696 31 Bukovany

obec@ostrovanky.cz
starosta@ostrovanky.cz

Odkazy: KRIZPORTHlášení o pálení

Tento web nepoužívá cookies.