Poplatky od 18. 1. 2021

Poplatky na rok 2021 se vybírají v kanceláři OÚ od 18. 1. 2021:

- za odpady 550 Kč / osoba

- za stočné 150 Kč / osoba

- za psa 50 Kč a za každého dalšího psa 75 Kč.

 

Poplatky je možné zaplatit na účet:

číslo účtu: 1442337369/0800

variabilní symbol: číslo popisné RD

Známky na popelnice si po zaplacení vyzvedněte na obci.