Rozhodnutí hejtmana JMK o nařízení pracovní povinnosti