Svoz odpadu v roce 2022

Firma EKOR - svoz odpadu:

  • lichý týden: komunální odpad
  • sudý týden: bioodpad