Svoz odpadu v roce 2023

Firma EKOR - svoz odpadu:

  • lichý týden: komunální odpad
  • sudý týden: bioodpad

www.ostrovanky.cz

Ostrovánky 1
696 31 Bukovany

obec@ostrovanky.cz
starosta@ostrovanky.cz

Odkazy: KRIZPORTHlášení o pálení

Tento web nepoužívá cookies.