Tříkrálová sbírka 2020

Tříkrálová sbírka v Ostrovánkách

se v naší obci konala v neděli 5. ledna 2020.

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do této sbírky.

Vybráno bylo celkem 10.178,- Kč.

Poděkování patří také všem koledníkům a vedoucím skupinek.