Tvořivá dílna

Výtvarné a pracovní činnosti jsou pro děti, mládež opět připraveny v budově bývalého pohostinství.

Čeká nás opět spousta tvůrčích činností a aktivit kdy se společně seznámíme s novými výtvarnými technikami a budete opět moci rozvinout svoji fantazii a tvořivost.

 

Tvořivá dílna bude pokračovat i v roce 2020, ale termíny budou upřesněny až po Novém roce.

Věříme, že předchozí Tvořivé dílny se vám líbily a už se těším na setkání při dalším tvoření.