VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování akce: Krajinná zeleň mezi obcemi Ostrovánky a Bukovany, k.ú. Ostrovánky, Bukovany

29.12.2021 - 31.12.2024

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování akce: Krajinná zeleň mezi obcemi Ostrovánky a Bukovany, k.ú. Ostrovánky, Bukovany