Výjimka ze zákazů u zvláštně chráněných druhů živočichů