Farnost


Něco o farním společenství a územní církevní struktuře

Věřící římskokatolické církve Ostrovánky spolu s věřícími z Nechvalína patří k farnosti Lovčice. V dnešní době je farnost Lovčice s farností Ždánice spravována p. farářem P. Stanislavem Kovářem, který sídlí na faře ve Ždánicích.

Naše farnost patří do děkanátu Hodonín. Děkanem je P. Josef Zouhar, který v 70. a 80. letech minulého století působil v našich farnostech.

Děkanství Hodonín je součástí brněnského biskupství.

V roce 1777 zřídil papež Pius VI. v Brně biskupství a kostel sv. Petra a Pavla byl povýšen na katedrálu. Počátky chrámu na petrovském kopci sahají až do 70. let 12. století.

Naše generace pamatuje bohužel jen krátké působení biskupa Karla Skoupého po roce 1968. Předtím byl internován a léta trpěl v komunistickém vězení.

Celkem dlouhou dobu vedl diecézi brněnskou prelát Ludvík Horký. Od počátku 90. let pověřil papež Jan Pavel II. vedením brněnské diecéze Msgr. Vojtěcha Cikrleho.