Knihovna


Výpůjční doba: Středa 15.30 - 16.30

www.knihovnaostrovanky.webk.cz

internet, půjčování knih, výměnný fond