Úřední deska

09.08.2017 - 09.08.2020 ROZPOČTOVÉ DOKUMENTY Mikroregionu BABÍ LOM
01.10.2018 - 01.10.2021 Smlova o poskytnutí účelové dotace
24.10.2018 - 31.12.2022 GDPR
11.03.2019 - 31.12.2022 Tabulka neznámých vlastníků
14.03.2019 - 31.03.2020 Výroční zpráva
14.03.2019 - 31.03.2020 Rozpočet na rok 2019
14.03.2019 - 31.03.2020 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021
04.04.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
11.04.2019 - 30.06.2020 Závěrečný účet obce za rok 2018
13.06.2019 - 31.12.2020 Rozhodnutí
09.07.2019 - 31.03.2020 Rozpočtové opatření č. 2/2019
09.09.2019 - 31.03.2020 Rozpočtové opatření č.3/2019
07.11.2019 - 31.12.2020 Dotace získané v roce 2019 (publicita)
07.11.2019 - 31.03.2020 Rozpočtové opatření č.4/2019
10.12.2019 - 31.03.2020 Rozpočtové opatření č.5
18.12.2019 - 31.03.2020 Rozpočtové provizorium na rok 2020
15.01.2020 - 31.03.2020 Rozpočtové opatření č.6
04.02.2020 - 31.05.2020 Závěrečná fáze EET
09.03.2020 - 31.05.2020 Tabulka s daty nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků
09.03.2020 - 30.06.2020 Koronavirus
16.03.2020 - 31.03.2021 Rozpočet na rok 2020
16.03.2020 - 31.03.2021 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022
27.03.2020 - 30.04.2020 Návrh změny č. 1 Územního plánu Věteřov