Střet zájmů


Zákon č.159/2006 sb., o střetu zájmu ukládá a specifikuje jednotlivým veřejným činitelů předkládat evidenci majetku za příslušné období.