Poplatky


Základní sazby

Poplatek za odvoz odpadů činí 600,- Kč/občan/rok nebo 600,- Kč za nemovitost

Poplatek za psa činí 100,- Kč, za každého dalšího psa 100,- Kč

Poplatek za stočné činí 150,- Kč/občan/rok nebo 150,- Kč za nemovitost

Poplatek z pobytu 15,- Kč/ubytovaný/den

Poplatky lze zaplatit i na účet obce - č. účtu 1442337369/0800, variabilní symbol č. domu.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 

Úkon

Množství

Cena

Tisk nebo kopírování černobíle

- 1 strana formátu A4

2,- Kč

Tisk barevně

- 1 strana formátu A4

3,- Kč

Kopírování na datové nosiče

- 1ks kopírování na USB flash

20,- Kč

 

Poštovné + balné

- dle druhu zásilky a dle platných ceníků

Telefonní a faxové poplatky

- dle sazeb operátorů

 

Sepsání žádostí

- 1 strana formátu A4

30,- Kč

Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.