Hasiči


Sbor dobrovolných hasičů

I v jedné z nejmenších obcí regionu s 229 obyvateli můžeme najít sbor dobrovolných hasičů.
Jeho počátky sahají dle kroniky obce Ostrovánky již do roku 1942, kdy se také uvažovalo o výstavbě hasičské požární zbrojnice. V osmdesátých letech dvacátého století se věnovala veliká pozornost mládeži, žákovské i dorostové družstvo bylo na vysoké úrovni. Družstva se zúčastňovala mnoha požárních soutěží a jejich vrcholem byla účast na krajské soutěži.
Po téměř dvacetileté odmlce začal opět tento dobrovolný hasičský sbor fungovat, zpočátku jako společenská organizace, nyní již jako regulérní dobrovolný sbor, který má od roku 2010 také  
JPO V – jednotku SDH obce s působností zpravidla pro území obce, která ji zřizuje.
V současné době má sbor 29 členů. Stojí téměř za každou aktivitou v obci a rozsah jejich činnosti je úctyhodný. Obnovili tradici maškarních plesů pro děti i dospělé, pořádají košt vína, ve spolupráci s kulturní komisí obce pořádají den dětí, táboráky, pálení čarodějnic, mikulášskou nadílku, organizují svatováclavské hody a každoročně na jaře pořádají jako službu našim občanům i sběr starého železa.
V současné době již má SDH k dispozici hasičský vůz DH-A30 (Avie), kalové čerpadlo, PPS 12 a různou hasičskou výzbroj.
Získané dotace se investují především do různých oprav a nákupu nové výzbroje pro jednotku.
Již šestým rokem se sbor zúčastňuje soutěží 3. okrsku. V roce 2014 se při soutěžích  umístili v celkovém pořadí na 1. místě, za které jim byl předán pohár na výroční valné hromadě konané 
v Ostrovánkách 31.1.2015.
Přáním všech členů SDH je, aby se podařilo získat dostatek financí a mohla se hasičská zbrojnice v obci konečně postavit.