Zastupitelstvo obce


ZASTUPITELSTVO OBCE

Podle Ústavy ČR je obec samostatně spravována zastupitelstvem, které je složeno z členů zastupitelstva a které rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva jsou dle zákona vždy veřejná. Počet členů zastupitelstva obce Ostrovánky je 5.

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce, kterému předkládá svá stanoviska a návrhy.

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu (je-li zřízen) ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

 

2022 - 2026

1. Miroslav Dlouhý - starosta

2. Mgr. Martin Kožuský - místostarosta

3. Pavel Koutný

4. Jiří Slepánek

5. Ing. Blanka Červíková

Výsledky komunálních voleb 2022 pro obec Ostrovánky:  volby 2022

 

2018 - 2022

1. Miroslav Dlouhý - starosta (2. část volebního období)

2. Marie Závodská - starostka (1. část volebního období)

3. Ing. Blanka Červíková  - místostarostka

4. Mgr. Martin Kožuský

5. Pavel Koutný

Výsledky komunálních voleb 2022 pro obec Ostrovánky:  volby 2018

 

2014 - 2018

1. Květoslava Svršková - starostka

2. Marie Závodská - místostarostka

3. Radek Dlouhý

4. Ing. Blanka Jedovnická

5. Zdeňka Gardášová

Výsledky komunálních voleb 2022 pro obec Ostrovánky:  volby 2014