Kulturní dům


Poplatky za pronájem kulturního domu:

sál - 300,- Kč za hodinu nebo 1000,- Kč za den + energie

zasedací boční místnost - 100,- Kč za hodinu nebo 500,- Kč za den + energie

místnost s prodejním koutem - 100,- Kč za hodinu nebo 500,- Kč za den + energie

všechny prostory KD - 1000,- Kč za den + energie

poplatek za energie - paušální částka při pronájmu celého KD - 2000,- Kč, při pronájmu části KD - 1000,- Kč

                                      - pokud nebude zapnuto topení, zaplatí se spotřeba elektřiny dle skutečné spotřeby