Výbory a komise


2022 - 2026

Dne 24.10. zastupitelstvo obce schválilo následující členy výborů:

Finanční výbor

Jiří Slepánek - předseda
Květoslava Svršková
Antonín Jedovnický

 

Kontrolní výbor

Ing. Blanka Červíková - předsedkyně
Veronika Trutmanová
Marie Závodská