Obecní znak a prapor


Popis znaku Ostrovánek

Znak obce

Znak tvoří dělený štít. V horním bílém poli je v přirozených barvách zobrazen žalud se dvěma listy (zde vycházíme z pečeti z roku 1679) a v dolním zeleném poli je ve žluté barvě vinný hrozen se dvěma listy, který symbolizuje vinařskou tradici obce (v roce 1750 bylo zde již 11 vinných sklepů). Tento motiv je z razítka představenstva obce z přelomu 19. a 20. století.

Tinktury znaku jsou odvozeny: horní bílé pole od sv. Václava, kterému je v obci zasvěcena kaple a dolní pole symbolizuje zemědělství a pastevectví v Ostrovánkách.

Popis obecního praporu

Prapor obce

Obecní prapor vychází z navrženého znaku a jeho barevného provedení. List tvoří tři svislé pruhy – zelený, bílý a zelený, v poměru 1:2:1 a uprostřed je žalud se dvěma listy v přirozených barvách. Poměr šířky k délce je 2:3.