GDPR


Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation - GDPR).

Kontaktních údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO):

Bc. Jakub Borek

Tel: 774 176 001

Email: jakubborek@seznam.cz

Další info viz Ochrana osobních údajů