Folklor


V roce 1998 byly založeny mužský a ženský pěvecký sbor, které nejdříve vystupovaly pro místní občany při různých příležitostech např. hody, den matek, vánoční vystoupení, setkání seniorů, vítání občánků a zlaté svatby. Zpívání všechny moc bavilo, ale stále tomu něco chybělo. A tak chlapi přišli s myšlenkou znovu obnovit již zaniklý ostrovský kroj. V některých domácnostech ještě v truhlách ležely dávno zapomenuté části krojů, např. nejstarší dochovaná součást byla kordulka z r. 1916 u p. Povolné, která nám svou kordulku darovala a zároveň její rady byly velkým přínosem při zhotovování dnešních krojů.

Kroj se řadí do oblasti Hanácko-slovácké severní.

Děvčata si kroje ušila sama, ale velkou zásluhu při šití parádních krojů má p.Matějíčková Marie s dcerou Marií.Dnes již děvčata mají i kroj všední a zimní.Muži si nejprve nechali ušít první kordulky v Uherském Hradišti a ostatní kroje ušil p.František Navrátil z Bukovan, který zhotovil i márinky pro zimní období. Také rodiče nás podporují a svým dětem pořizují kroje. Díky tomu jsme se mohli zůčastnit fotografování do knihy Kyjovsko, kde jednotlivé obce prezentují své kroje.

V obci byla založena se tradice stavění máje se setkáním mužských i ženských pěveckých sborů z okolí s cimbálovou muzikou, dále udržujeme tradici krojovaných Svatováclavských hodů a zúčastňujeme se i krojovaného průvodu na Slováckém roku v Kyjově. Také si rádi společně zazpíváme u vánočního stromu. Naše děti a mládež podporujeme při různých kulturních akcích.

Za obnovení kroje obec získala v soutěži Vesnice roku 2007 JmK čestné uznání s dotací, kterou jsme opět použili na ušití dalších krojů.