Současnost


Obec Ostrovánky je jednou z nejmenších vesnic v okrese Hodonín. První písemná zmínka o obci je z roku 1141 v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka.
Obec Ostrovánky je samostatným izolovaným sídlem a není srostlá s žádnou další obcí nebo její částí od roku 1990, kdy získala statut samostatné obce. Rozkládá se v mírně zvlněném úvalu po obou stranách silnice Kyjov - Ždánice od severu k jihu v nadmořské výšce 305 m nad mořem. Uprostřed vesnice je široká náves. Na horním konci vesnice pramení Sobůlský potok, který se pod Kyjovem vlévá do řeky Kyjovky. Z kopců nad vesnicí je nádherný rozhled po moravském Slovácku. Na jihozápadě jsou vidět Pálavské vrchy, na severu Ždánický les a Chřiby až k Buchlovu, na východě celý horizont Bílých Karpat s dominantou Javořiny a na jihu až město Hodonín.
Klimatické poměry jsou charakteristické dlouhým, teplým a suchým létem, přechodná období jsou krátká, zima mírná, teplá, suchá, s velmi krátkým sněhovým pokryvem. Území je součástí karpatských flyšů a jsou zde převážně zastoupeny černozemě a rendziny. Máme zde významné zásoby užitkové podzemní vody. Značná část území je zemědělsky velmi intenzivně využívána.
Katastrální území obce Ostrovánky má rozlohu 163.0 ha a sousedí na jihu s k.ú. obce Sobůlky, na západě s obcí Věteřov, na severu se rozkládá k.ú. obce Nechvalín a na východě je sousedem obec Bukovany.
Podle statistiky MV k 1.1.2023 v Ostrovánkách žije 228 obyvatel.
Zástavba je zde převážně nízkopodlažní, tvořená původními řadově řazenými zemědělskými usedlostmi s hospodářským zázemím, novějšími dvojdomy a izolovanými rodinnými domy. Charakter zástavby je typická ulicová zástavba – typ hospodářské vesnice.
V obci je zaveden plyn, vodovod a kabelová televize. Máme zde taktéž obchod, který provozuje COOP Jednota Hodonín a kulturní dům, který využíváme k pořádání různých akcí a který si lze pronajmout např. k oslavám, apod.